Dagsansvariga » Kårallen

Dagsansvariga

Kom ihåg: Ska du låna/lämna tillbaka eller arrangera något i Kårallen så kontakta DA minst 3 dagar innan. DA kontaktas enklast genom telefonnumrena vid respetive bild eller på mail: da@ks.liu.se

Kom ihåg! Ring alltid DA minst tre dagar innan du ska hämta

ut, lämna tillbaka eller annordna något!

DA kontaktas enklast genom telefonnumrena vid respetive bild eller på mail: da@ks.liu.se

DA1112
Datum Dagsanvarig