Annat matnyttigt

Baljanmöblerna

Möblerna i Baljan får inte användas hur som helst, i alla fall inte av folk som inte ingår i Baljanstyret. Kontakta Baljan om ni är intresserade av att använda möblerna i något sammanhang.

Brandskyddet

Checklista vid utrymning:

 • Brandlarmet ringer. Larmet är några sekunder långa, höga ljudstötar. I matsalen är det en röst som berättar att man ska utrymma lokalen istället för ljudstötar.
 • Om du befinner dig i ert föreningsrum – stäng fönstren.
 • Om det brinner där du befinner dig – gör ett snabbt försök att släcka elden.
 • Utrym Kårallen. Stäng dörren efter dig om du går ut ur föreningsrummet.
 • På vägen ut ur Kårallen – uppmärksamma andra på brandlarmet.
 • Bege dig till Kårallens uppsamlingsplats – gräsplanen till vänster om Kårallen, vid Amfi, och vidare bort i MatNat-backen om det är mycket folk.

Tänk på att brandvägar, som korridorer och dörrar, aldrig får blockeras!

Fastighetsförvaltningen

Av det latinska förvaltarium, betyder att alla felanmälningar och önskemål om om-/ny-/tillbyggnad som görs ska passera Kårservice på sin väg mot Akademiska Hus. Det är alltså oftast Akademiska Hus som gör jobbet, men eftersom sagda jobb görs i ett hus vi hyr och ansvarar för måste vi veta vad som händer. Detta kan kännas lite omständligt i början, men besparar oss ändå en himla massa hur/var/när/vem-ska-betala-frågor i slutändan.

Inbrott

Inbrott har vi ibland här i huset. Tyvärr hade 90% av de inbrotten gått att förhindra. Så, här kommer några preventiva åtgärder:

 • Lämna aldrig fönster öppna när ni lämnar sektionsrummen eller konferensrummen! Det är en sak att vädra lite medan man går och tar en kort fika mitt på dagen, men fönster ska inte stå öppna när rummen lämnas under längre stunder.
 • Var uppmärksam på saker som ser märkliga ut. Om du skulle se någon eller några som smyger runt i Kårallen en sen kväll, prata med DC eller DA. Detsamma gäller om du skulle hitta någon som sover över.

För er som råkar ut för inbrott eller skadegörelse gäller bestämmelserna i era hyresavtal samt i bilaga 3 till samma avtal. Kortfattat innebär detta följande:

 • Hyresgästen svarar själv för att teckna ev. försäkringar för inredning, prylar m.m. som förvaras inom den hyrda lokalen.
 • Hyresgästen svarar för skador på grund av åverkan på fönster, dörrar och skyltar.
 • Lämnar hyresgäst dörrar och/eller fönster öppna eller olåsta och medför detta stöld och/eller skadegörelse, är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden, övriga hyresgäster och tredje part för direkt och indirekt skada.
 • Hyresvärden åtar sig att utan dröjsmål, å hyresgästens vägnar, utföra nödvändigt arbete för återställandet vid inbrott, stöld eller skadegörelse. Vidare åtar sig hyresvärden att bistå hyresgästen – på dennes bekostnad – att ordna med säkerheten i lokalerna från det att inbrott/skadegörelse uppdagats till dess att återställandet är gjort.

Städskrubben

Finns i Baljan, mellan baljandisken och passagen till toaletterna. Skrubben är olåst och det är bara att gå in och hämta sig en mopp eller hink om man behöver det. Håll skrubben i ordning, ställ tillbaka alla prylar och säg till om något fattas. Följ de regler som finns på städskrubbsdörren, annars blir DC/DA väldigt ilsk!

Ser skrubben förskräcklig ut? Säg till DC eller DA!

Taket

På taket får man inte vara.

Om man nu ändå prompt måste upp där, ska detta vara okayat av DC och ske när underlaget varesig är blött eller halt. Det finns inga undantag till blött-halt-regeln, och man kan räkna med att underlaget automatiskt är halt på vintern.

Vill man sätta upp belysning eller annat fint på fasaden kan detta gå att ordna till särskilt högtidiga tillfällen, men prata med fastighetsansvarig först! Kablar till belysning får aldrig dras genom fönster utan ska jackas i fasta uttag på utsidan av huset.

TV-uttagen

Finns på två av pelarna i Baljan och kan användas om man pratar med DC först. Funktionstesta alltid uttagen ett par dagar i förväg, för de är lite opålitliga. Och tänk på att ni behöver tillstånd för att sända upphovsrättsskyddat material 😉

Öppna spisen

När det är kallt och trist ute kan man elda i den öppna spisen i Baljan. Hur gör man detta? Jo, man pratar med DC eller DA som har koll på spjällöppning, rökgasfläktar och säkerhetsregler. Sedan tar man med sig en lagom bunt brasved och sätter igång. När man är klar så väntar man tills glöden är helt och hållet släckt och rakar ur aska och vedrester så att spisen är färdig att användas nästa gång.