Blå Havet

DC har hand om platserna på Blå Havet och vet vilka som får stå där. Kontakta DC för att prata om att stå på Blå Havet och för att skriva kontrakt. Läs igenom kontraktet! Där finns pedagogiskt angivet var på Blå Havet man får stå och var man ska undvika att stå – detta är för att utryckningsfordon och liknande ska kunna komma fram. Där står även kloka saker om ljudvolym, tider och annat man måste hålla koll på. Det går även att vara flera på Blå Havet samtidigt. Då kan DC peka ut hur ni ska stå i förhållande till varandra.

Om man vill ha bord eller bänkar kan man hyra utomhusmöbler från DC. Inga inomhusmöbler från Kårallen får användas utomhus. Vid tveksamhet eller avtalstolkningssvårigheter; tänk på att det är DC:s och fastighetsansvarigs ord som gäller.

Kom ihåg att samma regler gäller här som för affischering – ni ska göra reklam för era evenemang och inte för era sponsorer. Företag får inte stå på Blå Havet.

Så här ser det ut: