Fredagspuben » Kårallen

Fredagspuben

Fredagspuben är en pub som har öppet varje fredag* i Kårallen mellan 15-18.

Fredagspuben drivs av brödraskapsföreningen Brandon Boys, och är helt ideell och icke vinstdrivande.

Allt eventuellt överskott från Fredagspuben går till återinvesteringar i form av t.ex. temafredagar med filmvisning eller spons av andra evenemang. Exempel på evenemang som Fredagspuben sponsrar är D-sektionens och Ekonom-sektionens nolleperioder.

(*) Om något annat evenemang skall hållas i Kårallen, kan Fredagspuben efter överenskommelse med dess arrangörer eventuellt sluta något tidigare. Vidare har Fredagspuben inte öppet under sommaren eller på uppenbart röda dagar.

Brandon Boys

Brandon Boys är en broderskapsförening som bildades år 2000. Grundarna och initiativtagarna är Anders och Thomas, och de valde sedan ut ytterligare fem personer till det ursprungliga Brandon.

Syftet med Brandon Boys är i första hand att driva Fredagspuben, samt att representera på olika fester och arrangemang.

Eftersom syftet med föreningen i första hand är att driva Fredagspuben, väljs således nya medlemmar in då det krävs för den fortsatta verksamheten. Det är exempelvis när gamla medlemmar slutar skolan, eller då för många är utomlands och roar sig.

Brandon Boys Hemsida