Om oss

Kårallen

Kårallen är ett av sex kårhus vid Linköpings universitet. Vi är det största kårhuset, hem till många av de största studentarrangerade evenemangen vid universitetet. Kårallen invigdes i juni 1987 och har sedan dess varit Campus Vallas starkt pulserande hjärta.

På Kårallen är det studentföreningarna själva som anordnar alla arrangemang, förutom Sommar-X. Sommar-X är den sista festen för läsåret och arrangeras i juni varje år av Kårallens personal.

På Kårallen händer det alltid något. Dagtid erbjuder vi studieplatser, på eftermiddagarna arrangeras ofta pubar och på nätterna fylls Kårallen av festsugna studenter. Är din förening sugen på att arrangera på Kårallen? Information om hur i går till väga finns under fliken Arrangera!

Kårservice

Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som verkar för att erbjuda studentnytta i olika sammanhang arbetar ständigt med ett hållbarhetsarbete och det handlar inte enbart om hållbarhet inom klimat-och miljöfrågor, utan även om våra olika festverksamheter, och hållbart festande.
Nedan kan du läsa mer om våra olika hållbarhetsarbeten..

Kårservice som ägs av de 3 kårerna och som driver Studentlivet.se har ett uttalat fokus och arbete framåt, att ständigt tänka hållbarhet och göra medvetna val som värnar om miljön och våra studenter och personer i vår närhet.
För att konkretisera arbetet har vi valt att titta på FNs 17 Globala Mål, och jobba med Agenda 2030 i vår dagliga verksamhet men även på strategisk nivå i ledningsgrupp och bland cheferna på Kårservice. Läs mer om om vårt arbete här!

Denna sidan är under uppbyggnad och kommer fyllas på allteftersom vi utvecklar våra verksamheter.

Hållbar festkultur

För Kårallen är studenternas välmående och säkerhet vår prioritet!
Under alla tillställningar jobbar vi och vår personal för att ni inte bara ska ha roligt men också för att ni ska kunna stanna tills Stad i Ljus.

Alla kårhusen följer alkohollagen och tillämpar ansvarsfull alkoholservering vid varje evenemang. Vilket innebär att vi ansvarar för alla gästers tillstånd. Vattenstationer används och uppmuntras samtidigt som ordningsvakter kan ses på nattklubbar för att se till att alla gäster känner sig trygga.

Om du är intresserad av att veta mer om alkohollagen kan du klicka på denna LÄNK för att läsa mer om vad den innebär.

Dagsansvariga (på Kårallen, Trappan  [hg]) och Serveringsansvariga (KK) är de som är ansvariga under våra evenemang. Om man har frågor eller funderingar under eventet kan man vända sig till dem.

Om en gäst beter sig illa kan det resultera i att gästen blir ut-eskorterad för kvällen.

Om en gäst beter sig väldigt illa kan detta leda till en portning. För mer info om portningar om hur det går till och vem man ska vända sig till klicka på denna LÄNK.

Inför mottagningsperioden samarbetar vi på kårhusen och kårerna med Studenthälsan på LiU för att vi alla ska ha en tydlig och samlad bild kring alkoholkonsumtion och trygghet. Om du som student känner att du behöver någon att prata med kan de vara till stor hjälp! Info om Studenthälsan kan du hitta här.

Translate »